İlkelerimiz

İş Sürecimizdme Uyguladığımız Çalışma İlkelerimiz.


Müşteri Odaklılık


Dürüstlük, Şeffaflık


Sadakat


Liderlik


Güvenirlik


Takım Çalışması


Yenilikçilik, Değişimcilik


Sürekli Gelişim


Bilgiyi Paylaşmak


Sistem Odaklılık


Yüksek Ahlak Bilinci


Çalışanlara Değer Vermek


Samimiyet ve Güleryüzlülük